Werkgroep Verkeer


Het Kernoverleg wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woonklimaat: minder stank en lawaai van voertuigen en hun berijders, minder parkeeroverlast en dergelijke. Daarbij hoopt zij tevens de veiligheid te vergroten: minder kans op ongelukken, met name voor voetgangers, lagere uitstoot fijnstof en broeikasgassen, trottoirs kinderwagen- en rollatorvriendelijk maken en in de winter gladheid tegengaan.