Werkgroep Nieuwe inwoners


Als het Kernoverleg ziet dat ergens nieuwe inwoners zijn komen wonen gaat er een bestuurslid langs om de nieuwe inwoner welkom te heten. Woont u al in Partij-Wittem en heeft u nieuwe straatgenoten? Geef dat dan aan ons door middels een

Bent u zelf een (nieuwe) inwoner? Onderstaand treft u informatie aan. 

In het overzicht voorzieningen-Partij-Wittem vindt u als (nieuwe) bewoner een indruk van wat er allemaal voorhanden is in Partij-Wittem en welke verenigingen er zoal zijn. Schroom niet om contact op te nemen als u interesse heeft in één van de vermelde bedrijven, verenigingen of collectes.

Meer informatie over het Kernoverleg treft u aan in onze brochure: Kennismakingsbrochure Kernoverleg