Werkgroep Fruitwei


De Fruitwei va Partey is voor eenieder vrij toegankelijk.
De Fruitwei maakt deel uit van de ruim 7 ha grote Geulwei va Partey. Deze ligt tussen de Rijksweg, Partijerweg, Wienhoespad, Oude Heirbaan en Geul. In de Fruitwei heeft de gemeente 65 hoogstamfruitbomen aangeplant. Appels, peren, kersen en pruimen van 55 verschillende soorten. Later zijn er ook nog laagstambomen bij gekomen. Om inzicht in de verschillende soorten te geven en inwoners te verbinden aan de Fruitwei heeft het Kernoverleg een boomadoptieplan uitgevoerd. Door dit plan is bij iedere boom de soortnaam te lezen. Adoptanten en overige geïnteresseerden ontvangen berichten uit de Fruitwei. Bijvoorbeeld over plukken en sap persen.

Het grootste gedeelte van de Fruitwei en de hele Geulwei wordt jaarrond begraasd door Galloway runderen. Een groep Kernoverleg-vrijwilligers voert onderhoudsactiviteiten uit in de Fruitwei.
Drie imkers houden honingbijen in de Fruitwei.