Werkgroep Natuur en milieu


Het Kernoverleg organiseert diverse activiteiten (projecten) die vallen onder het thema Natuur en Milieu.

Ons mooie dorp wordt omringd door prachtige natuur en landbouwgrond.
Het Kernoverleg wil de aantrekkelijkheid van het landschap en van ons dorp bevorderen door Partij-Wittem groener en duurzamer te maken. Dat doen we door inwoners en gemeente te stimuleren tuinen en openbaar groen aantrekkelijker te maken.

Hoe kunnen we inwoners bewuster om laten gaan met afval en (her)gebruik van materialen, energie en water? Scheiden van afval is belangrijk, het zelf opwekken van energie, het isoleren van onze woningen en het verzamelen en gebruiken van regenwater. Op energiegebied kunnen we terecht bij de Energiecoöperatie Geuldal. In publicaties besteden we aandacht aan duurzaamheidsonderwerpen.