Toneelvereninging de Speelman voert jaarlijks een toneelstuk op in Eys.
Kanariestraat 1
6287BB Eys