Het bewonersnetwerk streeft ernaar om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Om het wonen in Nijswiller, voor jong en oud, aantrekkelijker te maken. Veur 't durp, durch 't durp.

Berichten