HalloHeuvelland is een zelfsturend initiatiefHalloHeuvelland is een initiatief van de gezamenlijke kernoverleggen in Gulpen-Wittem.
Elk kernoverleg wil graag in contact staan met de inwoners van zijn dorp. Een gezamenlijk digitaal dorpsplatform van alle inwoners en organisaties maakt dat mogelijk.
Bovendien is het een mooi middel voor inwoners om in het kader van “zelfsturing” samen te werken aan de vitaliteit en leefbaarheid van hun eigen leefomgeving, hun eigen dorp. Door meer onderling contact, via dit digitale dorpsplein of “ in het echt”, wordt dit nog makkelijker.

Elke kern/dorp in Gulpen-Wittem heeft een kernoverleg. In zo’n “bewonersnetwerk” gaan inwoners aan de slag met voor hen belangrijke onderwerpen in hun dorp. Verkeer, inrichting van openbare ruimte, dorpsaccommodaties, ontmoeting en met elkaar feesten, natuur en milieu, het verenigingsleven, het voortbestaan van de dorpswinkel. Alles wat een dorp prettig maakt om in te leven is mede te danken aan initiatief van de mensen - inwoners en ondernemers – die er leven.

HalloHeuvelland is van alle inwoners samen en dat maakt het tot een unieke ontmoetingsplek. Het kan een stimulans zijn voor de dynamiek die ontstaat doordat inwoners, verenigingen en ondernemers met elkaar samenwerken. Veel gebeurt spontaan en informeel. Waar nodig kan het kernoverleg daarbij ondersteunen, coördineren en faciliteren.
De gemeente Gulpen-Wittem maakt HalloHeuvelland mogelijk door financiële bijstand en ondersteuning.